.

ügitingimuste kehtivus

 1. Müügitingimused kehtivad Duo.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja (edaspidi Veebipood Duo.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
  2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Duo.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
  3) Veebipood Duo.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Duo.ee.

Hinnainfo

 1. Kõik veebipoes Duo.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest.
  2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (5 päeva pärast tellimuse vormistamist).
  3) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Duo.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
  4) Veebipood Duo.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Duo.ee

Tellimuse vormistamine

1) Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
2) Lisage soovitud tooted ostukorvi.
3) Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toode. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus.
4) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad ja vajutage lingile „Saadan tellimuse”.
5) Tellimus kontrollitakse ja Ostjale saadetakse e-postiga tellimuse kinnitus, transpordi maksumus ja info tarneaja kohta.
6) Peale ettemaksuarve tasumist saadetakse Teile e-postiga kinnituskiri tellimuse täitmisele võtmise kohta. Kinnituskirjas on märgitud aeg, millal Teie poolt tellitud tooted on valmis meie laos ning kuidas toimub kauba toimetamine Teie poolt nimetatud kohta. Kui olete ühe tellimusega tellinud erineva tarneajaga tooteid, siis Tellimuse kättetoimetamise aeg arvestatakse kõige pikema tarneajaga toote järgi.
7) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
8) Peale tellimuse saatmist tuleb automaatselt selle kohta ka kinnitus e-mailile. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 10.00−17.00.

Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood Duo.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood Duo.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood Duo.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 5 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
3) Müügileping jõustub pärast Tarbija poolt tehtud makse laekumist veebipoe pangakontole.

Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Duo.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest veebipoe pangakontole.
3) Kauba tarneaeg sõltub Toote liigist ning tellitud Toodete mahust. Eeldatav tarneaeg on märgitud E-poes eraldi iga Toote kirjelduses.
4) Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.
5) Lepingurikkumiseks ei peeta tarneaja ületamist juhul, kui viivituse on tinginud kolmandate isikute viivitus (sealhulgas Tootjad või veoteenuse osutaja).
6) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
7) Veebipood Duo.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Duo.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Tühistada ei saa tellimust, kui kaup valmistatakse tellija isiklikke vajadusi arvestades või tellija esitatud tingimuste kohaselt. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha. Ostja peab tutvuma kaupadega ettevaatlikult, avama pakendi seda kahjustamata, mitte eemaldama silte/kaitsekilesid jms. Ostja vastutab kaupade tagastamisel väärtuse vähenemise eest.
3) Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
4) Kauba tagastamiseks tuleb täita taganemise avaldus ning saata see aadressile tellimus@duo.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
5) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
6) Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood Duo.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.
7) Veebipood Duo.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud.
8) Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv kaup ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).
9) Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
10) Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
11) Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Vääramatu jõud

1) Veebipood Duo.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Duo.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
2) Veebipood Duo.ee ei kasuta Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks.
3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
4) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

Pretensioonide esitamise kord

1) Duo.ee vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Duo.ee kohustus. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile tellimus@duo.ee.
2) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
3) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood Duo.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood Duo.ee
4) Veebipood Duo.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
5) Veebipood ei vastuta Toote loomulikule kulumisele, samuti toote konstruktsiooni ja/või koostematerjalide loomulikust tekstuurist tulenevatele värvitooni erinevustele. Kui tegemist on naturaalsest materialist toodete või tootedetailidega, siis toonides võib aja jooksul tekkida muutusi, mis on põhiliselt tingitud valguse pleekivast mõjust. Samuti Veebipood ei vastuta kergesti purunevate materjalide eest (klaas, tehismaterjalid jne).
6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile tellimus@duo.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt Duo.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Duo.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood Duo.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Vaidluste lahendamine

1) Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile tellimus@duo.ee. Kui ostja ja Duo.ee ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin.( https://www.ttja.ee/et) Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)